ANALIZY STATYSTYCZNE i POMOC STATYSTYCZNA


 • analizy danych
 • ekspertyzy statystyczne
 • analizy statystyczne do prac doktoranckich, magisterskich i innych
 • wsparcie przy publikacji wyników badań naukowych
 • opracowanie i interpretacja wyników
 • statystyki opisowe
 • analiza regresji
 • analiza wariancji
 • analiza czynnikowa
 • wykresy do wszystkich obliczeń
 • profesjonalizm i bardzo krótkie terminy zleceń


enter